Jognyilatkozat

Az oldal üzemeltetője:

A honlap kiadója (fenntartója): WestVIP Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely: 1132 Budapest Nyugati tér 4.
Adószám: 24169846-2-41
Cégj. szám: 01-09-993790
MKB Bankszámla számunk: 10300002-10587830-49020016.
Postai levelezési cím: 1132 Budapest Nyugati tér 4.
Telefon: +36 (70) 427-5813

Jogi tudnivalók és általános szabályok

Az oldal egyelőre teszt üzemmódban működik, így az egyes funkciók hiányosságaiért vagy az ebből eredő problémákért nem vállalunk felelősséget semilyen módon.

Az oldal erotikus tartalommal nem rendelkezik, szexpartner kereső hirdetéseket nem tartalmazhat. a 1999. évi LXXV törvény 11. paragrafusa értelmében : "Tilos írásban, képekben vagy hangrögzítőn illetve más berendezés útján szexuális szolgáltatást felajánlani, hirdetni vagy ilyen cselekményben közreműködni!". Nyomatékosan felhívjuk kedves felhasználóink figyelmét arra, hogy ilyen tevékenységet honlapunkon nem folytathatnak! A honlapon szereplő személyek kizárólag munkakeresés céljából regisztrálnak, nem szexuális és nem társkereső szolgáltatást hirdetnek! Bárminemű későbbi, fentiekre utaló viselkedés kizárólag a hirdetők (mely személyek minden esetben 18. életévüket betöltött, felnőtt emberek) önálló döntésén alapulnak és az oldalunkkal nincsenek összefüggésben! A weboldalon található adatok, képek és technikai megvalósítások a tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezik! Az előzetes írásbeli felhatalmazás nélküli, ezekkel való visszaélés jogi eljárást vonhat maga után. Az oldalunkat látogató személyeket kérjük arra, hogy ha szerzői jog alá eső tartalmat talál, azt jelezze a honlap tulajdonosának, hogy bizonyított esetben orvosolni tudjuk a jogsértő tartalmat! A honlap tulajdonosa és üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal a tartalommal kapcsolatban, illetve jogsértő magatartást folytató személyekkel szemben! A fenti, jogi információkban olvasottakat tudomásul veszem, maradéktalanul elfogadom és betartom.

A portálon található információk felhasználásának feltételei

Cégünk internetes portáljához való hozzáférésre, valamint annak használatára a jognyilatkozatban foglalt tartalom, és a mindenkor irányadó hatályos jogszabályok vonatkoznak. A portál tartalmához történő hozzáférés igénybevételekor, valamint oldalak böngészésével egyidejűleg Ön tudomásul veszi, valamint korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A VIP Budapest Hostes és Modell Portál üzmeltetője bármikor felülvizsgálhatja a honlapon közzétett nyilatkozattartalmát, azokat szükség szerint módosíthatja, illetve frissítheti. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében.

Adatvédelem és hozzáférés biztosítása

Weboldalunk tartalmának és szolgáltatásainak nagyrésze szabadon és előzetes azonosítás nélkül elérhető.

Oldalunk más meghatározott részei megtekintésének ellenben feltétele, az azonosításra szolgáló információk megadása, melynek során a felhasználók egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat azonosítás céljából cégünk nyilvántartsa. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, elfogadja annak a lehetőségét, hogy Ön nem fér hozzá a portálunk bizonyos részeihez.

A honlap regisztrált felhasználói számára fenntartott részei:

  • tartalmakhoz történő hozzászólások
  • képek feltöltés
  • hostess, modell adatlap feltöltés
  • blogbejegyzés írása
  • esemény felvietele
  • munkaajánlatokra történő jelentkezés

Az Ön által cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az oldal üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Hozzáférés joga

Cégünk az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli és tárolja, amíg az megfelel a vonatkozó jogi és etikai előírásoknak.

Önnek törvényben meghatározott joga és technikailag biztosított lehetősége van arra, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatait, illetve kérje azok törlését.

Oldalunk, illetve annak rendszergazdája mindenkor szem előtt tartja, hogy a személyes adatokat karbantartsa. Amennyiben Ön frissítés céljából szeretne hozzáférni, illetve javítani kívánja a nálunk nyilvántartott személyes adatait, ezt a honlapon található "Saját adatok" menüpont alatt teheti meg.

Személyes adatok tárolása

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag a VIP Budapest Hostess és Modell Portál üzemeltetője illetve azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. Cégünkalkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik.

Cégünk minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

Weboldalunk meglátogatásakor, az oldalakon történő tallózás során a VIP Budapest Hostes és Modell Portál üzmeltetője az Ön felhatalmazása és engedélye nélkül semmilyen személyes adatot nem rögzít Önről. Cégünk a portál látogatottságáról kizárólag névtelen információkat gyűjt be. (Például a leggyakrabban látogatott oldalak és keresések.)

Cégünk elzárkózik az úgynevezett spam (kéretlen levelek) gyakorlatától. A spam tartalmát illetően azt a helyzetet fedi le, amikor kérés nélkül nagy számban küldenek e-maileket Önnek, olyan személyek akikkel korábban nem állt kapcsolatban.

A Cégünk ugyanakkor fenn kívánja tartani annak a lehetőségét, hogy amennyiben a megítélése szerint bizonyos információ Önnek fontos lehet, Önt erről e-mailen értesítse, egyidejűleg biztosítva Önnek a szolgáltatás visszautasításának lehetőségét.

Felelősség korlátozása

A portál látogatásakor felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem aVIP Budapest Hostes és Modell Portál üzmeltetőjét, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A VIP Budapest Hostess és Modell Portál üzemeltetője a portálrendszerén közzétett információk tartalmáért kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

A VIP Budapest Hostess és Modell Portál üzemeltetője fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a portál bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

A portálon technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. A VIP Budapest Hostess és Modell Portál üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és az információkban leírt programokat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

A portálunkon szereplő munkaajánlatok tartalmáért felelőséget nem vállalunk, a sexuális szolgáltatásokra utaló vagy azokat nyiltan hirdető ajánlatokat egyből töröljük!

Cégünknek lehetősége van folyamatosan figyelemmel kísérni a portál fórumain történő eszmecseréket és egyéb közléseket, azonban a fentiek tartalma nem tekinthető a VIP Budapest Hostess és Modell Portál üzemeltetője által vállalt kötelezettségként, ennek megfelelően cégünk nem vállal felelősséget az előbbiek során említett oldalak tartalmából eredő bármiféle hibáért, mulasztásért, valótlanságért, pontatlanságért.

A portálon található hivatkozások, linkek

A VIP Budapest Hostess és Modell Portál honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, a részvénytársaság ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi. Azonban a VIP Budapest Hostess és Modell Portál üzemeltetője nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a honlapunkon szereplő hivatkozással jutott oda.

Technikai felelősség

A cégünk továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

Szerzői és felhasználási jogok

Szerzői jog, az információk tulajdonjoga

A letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon Ön továbbra is köteles feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket.

Ön nyilvános vagy kereskedelmi célokra a portál tartalmát – ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait – sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel aVIP Budapest Hostess és Modell Portál üzemeltetőjének előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a portálon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az aVIP Budapest Hostess és Modell Portál üzemeltetőjének engedélye nélkül az itt leírt feltételektől vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően nem használható fel.

A www.vipbudapesthostess.com honlap és más weboldalai, portál-rendszerei tartalmaz védjegyekre, szabadalmakra, más vagyoni értékű jogokra vonatkozó információkat. A VIP Budapest Hostes és Modell Portál üzmeltetője és egyéb harmadik személyek nem engedményezik és nem ruházzák át Önre az ily módon feltüntetésre került védjegyekben, szabadalmakban, vagyoni értékű jogokban, és egyéb szellemi tulajdonjogokban foglalt személyhez fűződő és vagyoni érdekeiket és jogosítványaikat.

Védjegyek, védett nevek, domain nevek

A bejegyzett nevek minden esetben a jogosult cég kizárólagos tulajdonát képezik. A VIP Budapest Hostess és Modellügynökség üzemeltetője által bejegyzett védjegyeket, neveket és domain neveket üzleti céllal senki nem használhatja. Nem alkalmazhatja azokat a VIP Budapest Hostess és Modellügynökség vagy a VIP Budapest Hostess és Modellügynökség üzemeltetője jó hírnevének rontására.

Honlapot látogatóktól származó hozzászólások,
visszajelzések kezelése

Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden a VIP Budapest Hostess és Modellügynökség portáljára küldött közlést vagy anyagot, – ideértve bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot, – cégünk nem bizalmas és vagyoni értékkel nem bíró információként kezel. A VIP Budapest Hostess és Modellügynökség üzemeltetője tulajdonába kerül minden, amit Ön elküld, azt cégünk bármely célra felhasználhatja – így többek között, feltárhatja, és közzéteheti.

A VIP Budapest Hostess és Modellügynökség üzemeltetője szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elvet, elképzelést, eljárást, illetve technikát, amely az Ön által bármely célból a portálunkra küldött közlésben megtalálható.

Ügynökségünk szintén felhasználhat bármilyen oldalunkra küldött képi anyagot weboldalain és más offline marketing felületein reklám céljából.

Az Ön által a VIP Budapest Hostess és Modellügynökség részére elküldött információkat nem őrizzük meg, válaszadási kötelezettséget nem vállalunk.

A cégünk honlapjaira mutató linkek, keretezés
VIP Budapest Hostess és Modellügynökség honlapjának valamennyi aloldalára mutató linkek engedélyezettek a VIP Budapest Hostess és Modellügynökség üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül.

Tilos a portál oldalainak keretezése, úgynevezett frame-be helyezése.

Adatlapok

Az oldalunkra feltöltöt host/hostess/modell adatlapok tartalmáért semmilyen felelőséget nem vállalunk. Az adatlapokban szereplő valamennyi személyes adatot bizalmasan kezeljük.

A feltöltött adatlapok megjelennek az ügynökség partner oldalain és egyéb reklám felületein is mint pl Twitter, Facebook, offline anyagok.

Ajánlatok

Az adott ajánlatainknál minden esetben fent tartjuk az árváltoztatás jogát.
Az általunk adott ajánlatokban nem szerepelnek sexuális ajánlatok, ilyen jellegű szolgáltatásokat nem nyújtunk.

Fórum és hirdetések

Oldalainkon ingyenesen és regisztráció nélkül biztosítunk lehetőséget fórum témák létrehozására, valamint fórum hozzászólások és kommentek elhelyezésére.

A fórum témák, a fórum hozzászólások, valamint az oldalunkon megjelenő kommentek tartalmáért semmilyen módon nem kívánunk felelősséget vállalni.

Oldalunkról tartalmakat csak abban az esetben vagyunk hajlandóak eltávolítani, amennyiben a kifogással élő minden kétséget kizáróan tudja igazolni az állításban szereplő tartalom ellenkezőjét.

Egyéb esetben teljes egészében fenntartjuk a jogunkat arra, hogy felületet biztosítsunk a szabad vélemény nyilvánításra oldalinkon.

Ellenkező esetben tartalmakat ügyvédi felszólításra sem vagyunk hajlandóak eltávolítani az oldalainkról.

Share this

:: Pranczék webdesign